Author(s) Artist(s) Genre(s)
Emi (10 Rankai), Aoi Akane (Uchiha Bussanten), Yumemata (Signal/Nilo), Okimura Shino (KSL), Nasuhiko (makeOver), Asa (Abitabilita), Mutsuki (Mutsumix), Ito (Kyoukai no Mori), Tanabe Suguru, Fuyubara, Garakuta Sochi Emi (10 Rankai), Aoi Akane (Uchiha Bussanten), Yumemata (Signal/Nilo), Okimura Shino (KSL), Nasuhiko (makeOver), Asa (Abitabilita), Mutsuki (Mutsumix) Shonen-ai

Description

NarutoxSasuke

Chapters

Naruto● BatTen capitulo-1 - BatTen 1
Naruto● BatTen capitulo-2 - BatTen 2

Rate. Naruto● BatTen:

Flag Counter